Які типи трудових відносин доступні для IT-фахівців у Польщі

 • 30 апреля, 05:11
 • 4036
 • 0

Українці, які переїхали до Польщі, стикаються з необхідністю обрати форму трудових відносин для роботи в країні. За польським законодавством укладати договір обов’язково, адже без його оформлення робота може бути визнана нелегальною.

Є чотири типи трудових відносин у Польщі — це Umowa o pracę, Umowa B2B, Umowa zlecenie та Umowa o dzieło, пише Dou.ua.

Umowa o pracę

Це трудовий договір у Польщі, який укладають між собою фірма та працівник. Регулювання трудового договору в Польщі відбувається через Трудовий кодекс (Kodeks pracy).

Цей договір відрізняється від інших насамперед високим рівнем відповідальності, яку несе роботодавець.

Умови договору:

 1. На рік надається оплачувана відпустка терміном 20 або 26 днів, залежно від стажу працівника.
 2. Працівникові надають соціальні гарантії, медичне страхування та пенсійне забезпечення (NFZ/ZUS).
 3. Оплачують понаднормові години, надають компенсації та оплату за роботу, яка не передбачена договором.
 4. Якщо робота потребує певних умов (наприклад, засобів індивідуального захисту), це варто вказати у трудовому договорі.

Оподаткування. Для цього типу трудового договору є дві ставки — це 17% і 32%. Податок у 17% застосовується до суми річного прибутку, меншої за 120 тисяч злотих. Якщо річний прибуток перевищує цю суму, то застосовується податок у 32%.

Є кілька різновидів договору, що відрізняються один від одного за умовами, термінами, способами розриву відносин та іншими параметрами:

 1. Випробувальний термін. Цей тип Umowa o pracę укладають, коли роботодавець бажає переконатися у необхідній кваліфікації претендента, а працівник — перевірити, чи відповідають умови роботи заявленим. Максимальний термін такого договору — три місяці. Після закінчення договору трудові відносини мають бути розірвані або зафіксовані іншим типом договору.
 2. На вказаний час. У цьому договорі йдеться про документальну фіксацію робочих взаємин протягом заздалегідь встановленого періоду. Це найпоширеніша форма договору Umowa o pracę, яку підписують з іноземними працівниками.
 3. Безстроковий. Взаємини за безстроковим договором не обмежені ні певним періодом, ні обсягом робіт. Розрив можливий за згодою сторін.

Umowa B2B

Договір B2B у Польщі — це категорія контрактів, сторонами яких є суб’єкти господарювання (індивідуальні підприємці, ТОВ тощо). На відміну від трудового договору, цей вид контракту регулюється Цивільним кодексом Польщі (Kodeks cywilny).

Важливим моментом є те, що сторони рівні. Як суб’єкти господарювання, сторони укладають угоду про виконання певного виду робіт (послуг), можливі терміни та оплату за це.

Оподаткування. Відповідальність за сплату податків лежить на виконавцеві.

ІТ-фахівець може обрати для себе один з таких різновидів податків:

 1. лінійний податок 19%, який платиться з чистого прибутку фірми (прихід — витрати = прибуток);
 2. паушальний податок 12%, який платиться від обороту (базою оподаткування є вся сума коштів, отриманих фірмою, без можливості відрахування витрат).

Наразі соціальний внесок становить близько 1600 злотих. Та розмір соціального внеску може бути збільшений за рахунок підвищеного відсотку оплати за обов’язкове медичне страхування (4.9%). Внесок за медичне страхування у 4,9% потрібно платити лише у випадку лінійного (19%) податку, а при паушальному податку розмір внеску за медичне страхування залежить від суми коштів надходжень до фірми.

Пільга для початківців у B2B. На перші 30 місяців у Польщі є пільга для тих, хто відкриває свою діяльність вперше, або для тих, хто повторно відкриває свою діяльність, але з попередньої пройшло мінімум 5 років. За таких умов у Польщі можна розраховувати на бонус. На перші 6 місяців підприємець звільняється від сплати соціального страхування (окрім медичного страхування). А протягом наступних 24 місяців застосовується зменшена ставка.

Umowa zlecenie

Umowa zleceniе — це договір-доручення. Такий контракт може бути укладений на певний обсяг робіт та/або часовий інтервал.

Договір встановлює можливість працівника виконувати перелік робіт на певних умовах та обов’язок роботодавця оплачувати цю працю. Працівникові зі свого боку варто уважно вивчити правила та умови контракту, перш ніж погоджуватися на нього.

Умови договору. На відміну від Umowa o pracę, плати за понаднормову роботу може не бути. Обмеження за робочим часом немає, зокрема у вихідні, свята, нічний час. Змінити умови може роботодавець в односторонньому порядку, якщо інше не зафіксовано договором. Припинення дії трудового контракту не потребує складних процедур (як при Umowa o pracę).

Що обовʼязково має бути в договорі. Головне, на чому повинен наполягати працівник, — це максимально детальний опис робіт, що виконуються.

Бажано розписати у контракті:

 1. обсяг необхідних робіт;
 2. тип і спосіб виконання покладених обов’язків;
 3. обов’язки замовника щодо надання умов праці;
 4. поведінка сторін у разі порушення пунктів договору;
 5. надання інструментарію та матеріалів для виконання умов контракту.

Ще має бути прописаний час роботи та винагорода. Також бажано зазначити вартість робочої години та способи фіксації робочого часу.

Крім розміру оплати праці, треба встановити у договорі і його форму. Якщо кошти мають бути переведені до банку, вписати сюди реквізити та рахунки.

Оподаткування. При виборі способів сплати податків багато залежить від кількості джерел доходів. Якщо Umowa zlecenie — єдиний спосіб отримання коштів, діють одні правила. Якщо це робота за сумісництвом, а основна провадиться на підставі Umowa o pracę, то правила різняться. Детально про те, як нараховуються податки при цьому договорі, можна почитати тут.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło — це контракт на конкретну роботу або на конкретне завдання. Договір укладають про виконання робіт заздалегідь встановленого виду.

Umowa o dzieło, як і Umowa zlecenia, належить до цивільно-правових типів угод і регулюється Цивільним кодексом (Kodeks cywilny). Захист прав працівника у випадку Umowa o dzieło досить низький.

Оподаткування. Замовник не зобов’язаний виплачувати жодних соціальних виплат та допомоги ні самому підряднику, ні за нього. Підрядник має зробити це самостійно.

З оподаткуванням ситуація інша. Будь-який дохід оподатковується, і отриманий при Umowa o dzieło не виняток. Існують обставини, залежно від яких рівень і спосіб сплати може змінюватись. Ці обставини встановлюються законом і часто змінюються.

При доході за Umowa o dzieło у менше як 200 злотих підрядник сплачує авансовий податковий платіж у 18% від доходу/суми договору. До декларації цей дохід не включено.

При доході понад 200 злотих передоплату з податку (18% від суми договору) здійснює замовник. У цьому випадку підрядник зобов’язаний вказати дохід у своїй декларації.

При Umowa o dzieło між двома фізичними особами жодних авансових платежів не проводиться. Доходи підрядник вносить до податкової декларації до графи «Innych źródeł dochodu», і податок нараховується та сплачується за цим фактом.


0 комментариев
Сортировка:
Добавить комментарий

IT Новости

Смотреть все