3 причини, чому управління ефективністю не є культурою ефективності

26 февраля, 10:04 Работа 4282 0

Основна відмінність між управлінням ефективністю та культурою ефективності полягає в тому, що одне фокусується на прибутку, а інше – на меті. Хоч компанії потребують і того, і іншого, багато хто дбає лише про управління ефективністю через те, що не помічає, або не знає про культуру ефективності. Успішні бізнес-лідери розуміють, що у 2024 році недостатньо зосереджуватися на прибутку як головному рушійному факторі успіху, або ключовому орієнтирі. 

У цій статті розглянемо три основні відмінності між управлінням ефективністю та культурою ефективності, а також те, чому більший акцент на культурі ефективності може вивести бізнес на новий рівень. 

Ціннісні засади ефективності: два виміри

За визначенням футуролога й консультанта з бізнес-стратегій Бернарда Марра «Управління ефективністю передбачає вимірювання, звітування та управління прогресом: від окремих осіб, які працюють в компанії, до організації в цілому – з метою підвищення ефективності».  

А культуру результативності Forbes визначає як «Сприяння створенню середовища, в якому працівники зосереджені на поступовому вдосконаленні – щоб бути найкращими в ситуації, в якій вони перебувають, з тими ресурсами, які є в їхньому розпорядженні».  

Переосмислення ефективності: чому культура ефективності й управління ефективністю – не одне і те ж

В управлінні ефективністю бракує мети, тоді як саме мета лежить в основі культури ефективності. 

Управління ефективністю фокусується на короткостроковому, негайному успіху, в той час як культура ефективності фокусується на довгостроковій перспективі. 

Управління ефективністю робить акцент на результатах, тоді як культура ефективності – на цінностях. 

4 переваги культури ефективності

В компаніях, де культивується культура ефективності всі об'єднуються заради того, аби досягти амбітних цілей, розвивати свої навички на благо організації та долати нові виклики. Це відкриває перед бізнесами низку переваг:

• Підвищення прибутковості

Культура ефективності має прямий зв'язок з покращенням фінансових результатів – значною мірою тому, що коли продуктивність працівників висока, то зростає й прибуток. 

• Стимулювання інновацій та креативності

 У високоефективній організаційній культурі пріоритетними є довіра, повага та психологічна безпека. Співробітники беруть участь у процесах прийняття рішень, вільно пропонують ідеї та обмінюються думками. Кращі ідеї призводять до кращого використання ресурсів, і, в свою чергу, команда, функція або організація стає більш ефективною, а отже, більш результативною порівняно з конкурентами.

• Утримання талантів

Оскільки культура ефективності характеризується високим рівнем довіри, підтримки, узгодженням цінностей та комунікації, працівники відчувають себе залученими та вмотивованими докладати максимум зусиль на роботі кожного дня. Це робить їх менш схильними до звільнення.

• Підвищення рівня задоволеності клієнтів

Згідно з дослідженням, проведеним Harvard Business Review та Glassdoor, щасливі співробітники роблять клієнтів більш задоволеними, а задоволені клієнти – більш лояльні, що сприяє збільшенню прибутку на довший час.

Сталість – в зусиллях: Як розвинути культуру ефективності в сучасному бізнесі

Зосереджуючись на управлінні ефективністю, а не на культурі ефективності, працівники часто можуть випустити з уваги загальну картину і свою роль у тому, чого намагається досягти організація. 

Люди хочуть бути частиною чогось. Дослідження McKinsey показало, що люди, які кажуть, що вони «живуть своїм призначенням» на роботі, в 4 рази частіше повідомляють про вищий рівень залученості, ніж ті, хто каже, що це не так. 

Немає нічого більш мотивуючого, ніж відчуття причетності до великої мети. Жодна оцінка ефективності не може переважити внутрішню мотивацію, яку відчуваєш, коли твоя робота впливає на загальну мету організації. 

Дослідження Gallup стверджує, що лише 10% покращення зв'язку працівників з місією або метою їхньої організації призводить до зменшення плинності кадрів на 8,1% та збільшення прибутковості на 4,4%. Тож, як бачимо, мета має силу, а регулярний перегляд цінностей компанії допоможе кожному в організації знайти своє місце в загальному баченні. 

Зосередженість лише на управлінні ефективністю є короткостроковим рішенням і може призвести до вигорання персоналу. Натомість культура ефективності розглядає працівника як цілісну особистість і бере до уваги його благополуччя. 

Особисті ключові показники ефективності – це ще не все, що потрібно для того, аби надихати співробітників постійно працювати на максимумі. Менеджери зобов'язані допомогти членам команди побачити своє призначення в організації за допомогою визнання, коучингу та зворотного зв'язку щодо результатів роботи.  

Ваша культура – це секретний соус до успіху. Як промовисто свідчить статистика, компанії з сильною культурою ефективності досягають до трьох разів вищого загального прибутку, ніж компанії без неї. Найскладніше полягає в тому, що ви не можете просто впровадити правила, щоб побудувати сильну культуру з високозалученими співробітниками. Щоб побудувати культуру ефективності потрібен час. 

З чого почати?

Побудова культури ефективності вимагає впровадження правильних процесів, поведінки та цінностей, які допоможуть співробітникам приносити максимум користі на роботі кожного дня.

1. Зробіть комунікацію обов'язковою

Чітка двостороння комунікація між керівництвом та членами команди є обов'язковою. Коли очікування чітко сформульовані, працівники з більшою готовністю досягають цілей на індивідуальному, командному та організаційному рівнях. Аналогічно, коли менеджери розуміють кар'єрні цілі та цілі розвитку співробітника, вони можуть краще наставляти членів команди, допомагаючи їм відкривати можливості навчання, які відповідають їхнім кар'єрним прагненням.

‍Особисті зустрічі є особливо корисним інструментом для налагодження постійної комунікації між керівниками та членами команди. Під час таких регулярних зустрічей менеджмент та співробітники мають можливість обмінюватися думками, ділитися успіхами, розповідати про перемоги й знаходити рішення для подолання перешкод і викликів.

2. Визначте цінності компанії, які мають значення, і втілюйте їх

Цінності компанії створюють основу для культури ефективності. Коли працівники відчувають, що вони поділяють цінності своєї компанії, вони більш залучені до роботи і з більшою ймовірністю стануть амбасадорами бренду компанії. 

Без сильних цінностей, або без будь-яких зусиль, спрямованих на те, щоб працівники дотримувалися цих цінностей, бізнеси відчуватимуть наслідки низької культури на робочому місці, такі як розгубленість працівників та підвищена плинність кадрів. 

Але, вирішивши, за що виступає ваша організація, і втілюючи ці цінності в життя через корпоративні повідомлення та повсякденну взаємодію, ви можете зробити свій внесок у створення культури ефективності.

3. Визначте пріоритети в управлінні ефективністю

Це передбачає встановлення стратегічних пріоритетів, які спрямовані на досягнення основних цілей та забезпечення відповідності діяльності компанії її місії та визначеним цінностям. Важливо розглядати визначення пріоритетів в контексті не лише конкретних завдань, а й стратегічного бачення майбутнього розвитку компанії.

Визначення пріоритетів в управлінні ефективністю є не лише стратегічним вибором, але і процесом, який стимулює розвиток організації, сприяючи переходу від управління ефективністю до культури ефективності.

Створення культури ефективності, заснованої на постійному вдосконаленні та зворотному зв'язку, є ключовим фактором, а оцінка ефективності є важливим компонентом цього підходу. 

Майже всі організації практикують управління ефективністю, але мало кому вдається побудувати справжню культуру ефективності. Виокремте себе у вашій галузі, побудувавши сильну культуру вже сьогодні.

0 комментариев
Сортировка:
Добавить комментарий

IT Новости

Смотреть все